Værksted

Se hvordan det ser ud

Aircondition

Her kan du få et overblik over aircondition

Vi tilbyder at foretage et komplet Aircondition service af systemet, hvor vi på fylder kølemiddel, efter fabrikantens forskrifter samt, kompressor olie og sporestof.
Når vi fortager aircondition servicet laver vi samtidig en vakuum test på systemet, for at kontrollere for utætheder. Til sidst slutter vi af med at give en rens til aircondition fordamperen, for at fjerne evt. baktier og svampespore.

Vi vil anbefale at de kommer tilbage efter ca. 14 dage, for at vi kan kontrollere anlægget igen, da der altid kan være en minimal siv utæthed, som vores apparat ikke kan lokalisere, men vi kan med UV lys, gennemlyse anlægget, så vi kan se om der skulle være noget udtrængende sporestof, denne service er selvfølgelig gratis.